ҚазБСҚА сауалнамасы

Сіз ҚазБСҚА туралы қайдан білдініз?
  • Басқа
  • Достарымнан
  • Интернет
  • Газеттерден/журналдардан

Голосовать результаты

Негізгі бет → Жалпы құрылыс Факультеті  → Профессорлық – оқытушылар құрамы

ЖАЛПЫ ҚҰРЫЛЫС ФАКУЛЬТЕТІНІҢ ПРОФЕССОРЛЫҚ-ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫ

 

ЖАЛПЫ ҚҰРЫЛЫС ФАКУЛЬТЕТІ

1.       

Полякова Ирина Марковна

ЖҚФ деканы,

техника ғылымдарының кандидаты,

академиялық профессор

 

PIM8192@mail.ru

 

2.       

Келемешев Алпысбай Джумагалиевич

 

 

Оқу және ғылыми-әдістемелік жұмыс бойынша

ЖҚФ деканының орынбасары

техника ғылымдарының кандидаты, 

 

ассоциацияланған профессор kelemeshev@kazgasa.kz

 

3.       

 

Касабекова Гульбану Тастанбековна

 

 

Тәрбие жұмыстары мен

Халықаралық байланыстар бойынша

ЖҚФ деканының орынбасары,

kasabekovag@mail.ru

 

4.       

Бесимбаев Ерик Турашович

Техника ғылымдарының докторы, 

 

академиялық профессор

5.       

Оспанов Сергазы Оспанович

 

Техника ғылымдарының кандидаты,

құрметті профессор,

ospanov@kazgasa.kz

6.       

Тойбаев Кенжехан Дуйсебаевич

 

 

 

Техника ғылымдарының докторы,

академиялық профессор,

kenzh.t@mail.ru

7.       

Мауленов Жумадильда Карбышевич

 

Техника ғылымдарының докторы,

академиялық профессор,

maulenov1954@mail.ru

8.       

Хомяков  Виталий Анатольевич

 

Техника ғылымдарының докторы,

академиялық профессор,

homyakov@kazgasa.kz

khomyakov57@list.ru

9.       

Бакиров Келес Капашулы


Техника ғылымдарының кандидаты ,
ассоциацияланған профессор,

bakirov_keles@mail.ru

10.     

Джартаева Диляра Карсыбаевна

 

Техника ғылымдарының кандидаты,

ассоциацияланған профессор,

dzhartaeva@kazgasa.kz

11.     

Джунусов Толкын Гаппарович

 

Техника ғылымдарының кандидаты,

ассоциацияланған профессор,

dzhunusov@kazgasa.kz

dzhunusov.tolkin@mail.ru

 

 

12.     

Аубакирова Бакыт Майнышевна

Техника ғылымдарының кандидаты,

ассоциацияланған профессор,

aubakirova.baxyt@mail.ru

13.     

Нурпеисова Сауле Абдрахмановна

 

Педагогика ғылымдары кандидаты,

ассоциацияланған профессор,

ailight@bk.ru

 

14.     

Слямбаева Аймаш Коныргазиевна

 

Техника ғылымдарының кандидаты,

ассоциацияланған профессор,

balweker@mail.ru

 

 

15.     

Таубалдиева Аксауле Сагатуллаевна

 

Техника ғылымдарының кандидаты,

ассоциацияланған профессор,

 taubaldieva@kazgasa.kz

nfe.aksaule@mail.ru

 

 

16.     

Дубинин Александр Александрович

Техника ғылымдарының кандидаты,

ассоциацияланған профессор,

alex.dub777@mail.ru

17.     

Садыров Русланжан Каримжанович

 

Техника ғылымдарының кандидаты,

ассоциацияланған профессор,

srk999@mail.ru

18.     

Мурзалина Гульшат Бухарбаевна

 

 

Техника ғылымдарының кандидаты,

ассоциацияланған профессор,

gulshat_mb@mail.ru

 

19.     

Нурмаганбетова Айман Турумовна

 

Техника ғылымдарының кандидаты,

ассоциацияланған профессор,

aknur_1972@mail.ru

20.     

Ельжанов Ербол Абдрахманович

 

Техника ғылымдарының кандидаты,

ассоциацияланған профессор,

eljanov@mail.ru

21.     

Етекбаева Айзат Бейсембековна

 

 

Техника ғылымдарының кандидаты,

ассоциацияланған профессор,

eaizat@mail.ru

22.     

Ажгалиева Бану Аккуановна

 

Техника ғылымдарының магистрі,

профессор ассистенті

banu_42@mail.ru

23.     

Касымова Гульсум Темирхановна

 

Техника ғылымдарының магистрі,

профессор ассистенті

kasimova_63@mail.ru

24.     

Кенебаева Айнур Керимкуловна

 

Техника ғылымдарының магистрі,

профессор ассистенті

ainura.kenebayeva@mail.ru

25.     

Алдабергенова Газиза Бауржановна

 

Техника ғылымдарының магистрі,

профессор ассистенті

gaziza_ab@mail.ru, 8 747 556-09-40

26.     

Джумадилова Сауле Жакинбековна

 

 Құрылыс магистрі, 

профессор ассистенті

saule_dzhumadilo@mail.ru

27.     

Брянцев Александр Александрович

 

 

 

Техника ғылымдарының магистрі,

профессор ассистенті

bryancev@kazgasa.kz

28.     

Бажаев Нурлан Аманкулович

 

Профессор ассистенті

bazhaev_na@mail.ru

 

 

29.     

Козюкова Надежда Васильевна

 

Техника ғылымдарының магистрі,

профессор ассистенті

 

dilissaliweisse@mail.ru 

 

30.     

Аканов Рауан Даулетулы

 Техника ғылымдарының магистрі,

профессор ассистенті

akanov_rauan@mail.ru

 

31.     

Шайдулла Мухтар Рустембекович

 

Зертхана меңгерушісі,

техника ғылымдарының магистрі,

mux_94@mail.ru

32.     

Абжалова Сабина

Аяновна 

 Жалпы құрылыс факультетінің

офис-менеджері

sabinaabzhalova@gmail.com