ҚазБСҚА сауалнамасы

Сізге ҚазБСҚА- да оқыған ұнайды ма?
  • Мен бұл жерде оқымаймын
  • Екі ойлы болып тұрмын
  • Жоқ=(
  • Ия!!!

Голосовать результаты

Негізгі бет → Жалпы құрылыс Факультеті  → Профессорлық – оқытушылар құрамы

ЖАЛПЫ ҚҰРЫЛЫС ФАКУЛЬТЕТІНІҢ ПРОФЕССОРЛЫҚ-ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫ

 

ЖАЛПЫ ҚҰРЫЛЫС ФАКУЛЬТЕТІ

 


Оқытушылар туралы ақпарат

Сурет

1.  

Наурузбаев Кабдуллагазы Аренович

Декан,

техника ғылымдарының докторы, профессор

e-mail:naurizbaev@kazgasa.kz

2.  

Сейтказинов Оразалы Дауткалиевич

Академиялық мәселелер бойынша декан орынбасары,

техника ғылымдарының кандидаты

 

e-mail: oseitkazinov@mail.ru

3.  

Жолдасов Дармен Куатович

Сыртқы байланыстар және студенттер мәселері бойынша декан орынбасарытехника ғылымдарының магистірі

e-mail: darmen_zholdasov@mail.ru

4.  

Карпыков Сакен Садвокасович

техника ғылымдарының кандидаты, доцент

e-mail:

karpikov@kazgasa.kz

5.  

Мауленов Жумадильда Карбышевич

техника ғылымдарының докторы, профессор

e-mail:

maulenov@kazgasa.kz

6.  

Тойбаев Кенжехан Дуйсебаевич

техника ғылымдарының докторы, профессор

e-mail:

toibaev@kazgasa.kz

7.  

Хомяков  Виталий Анатольевич

техника ғылымдарының докторы, профессор

e-mail:

homyakov@kazgasa.kz

khomyakov57@list.ru

8.  

Таубалдиева Аксауле Сагатуллаевна

техника ғылымдарының кандидаты, профессор

e-mail:

taubaldieva@kazgasa.kz

nfe.aksaule@mail.ru

9.  

Оспанов Сергазы Оспанович

техника ғылымдарының кандидаты, доцент

e-mail:

ospanov@kazgasa.kz

10.           

Дубинин Александр Александрович

техника ғылымдарының кандидаты, доцент

 

e-mail: alex.dub777@mail.ru

11.           

Пяк Олег Югиевич

техника ғылымдарының кандидаты, доцент

e-mail:

pyak@kazgasa.kz

piak_49@mail.ru

12.           

Джартаева Диляра Карсыбаевна

техника ғылымдарының кандидаты, доцент

e-mail:

dzhartaeva@kazgasa.kz

13.           

Базаров Ратбек Бутеевич

техника ғылымдарының кандидаты, доцент

e-mail:

bazarov@kazgasa.kz

14.           

Джунусов Толкын Гаппарович

техника ғылымдарының кандидаты, доцент

e-mail:

dzhunusov@kazgasa.kz

dzhunusov.tolkin@mail.ru

15.           

Келемешев Алпысбай Джумагалиевич

техника ғылымдарының кандидаты, доцент

e-mail:

kelemeshev@kazgasa.kz

kelemeshev_59@mail.ru

16.           

Слямбаева Аймаш Коныргазиевна

техника ғылымдарының кандидаты, доцент

e-mail:

slaymbaeva@kazgasa.kz

balweker@mail.ru

17.           

 

18.           

Гуменюк Валерия Владимировна

техника ғылымдарының кандидаты, доцент

e-mail:

gumenyuk@kazgasa.kz

val-andr@mail.ru

19.           

Нурпеисова Сауле Абдрахмановна

педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

e-mail:

nurpeisova@kazgasa.kz

20.           

Шолпанбаев Мейрам Елтанович

техника ғылымдарының кандидаты

e-mail:

87078310606@mail.ru

21.           

Ажгалиева Бану Аккуановна

аға оқытушы, техника ғылымдарының магистрі

e-mail:

azhgalieva@kazgasa.kz

banu_42@mail.ru

22.           

Касымова Гульсум Темирхановна

аға оқытушы, техника ғылымдарының магистрі

e-mail:

kasimova@kazgasa.kz

kasimova_63@mail.ru

23.           

Алиев Бахтияр Зияевич

аға оқытушы

e-mail:

aliev@kazgasa.kz

 

Байназарова Ляззат Абдисалиевна

аға оқытушы, техника ғылымдарының магистрі

e-mail: bailaz@mail.ru

25.           

Калпенова Зауре Декеновна

аға оқытушы, техника ғылымдарының магистрі

e-mail:

kalpenova@kazgasa.kz

zaure.kalpenova@mail.ru

26.           

Тулегенова Орынша Елеусизовна

аға оқытушы

e-mail:

tulegenova@kazgasa.kz

tulegenova_5@mail.ru

27.           

Касабекова Гульбану Тастанбековна

аға оқытушы

e-mail:

kasabekova@kazgasa.kz

28.           

Джундубаева Аида Жамантаевна

оқытушы, техника ғылымдарының магистрі

e-mail: dzhundibaeva@kazgasa.kz

adiya1@mail.ru

29.           

Ходжагали Ирада Низаматдинкызы

оқытушы, құрылыс магистрі

e-mail:

hodzhagali@kazgasa.kz

i.khodzhagali@mail.ru

30.           

Алдабергенова Газиза Бауржановна

оқытушы, техника ғылымдарының магистрі

e-mail:

aldaergenovna@kazgasa.kz

gaziza_ab@mail.ru

31.           

Сагындыккызы Динара

оқытушы, техника ғылымдарының магистрі

e-mail:

sagindikkizi@kazgasa.kz

sag_dinara@mail.ru

32.           

Брянцев Александр Александрович

оқытушы, техника ғылымдарының магистрі

e-mail:

bryancev@kazgasa.kz

33.           

Еменов Юсуф Мусаевич

зертхана меңгерушісі, техника ғылымдарының магистрі

 

e-mail: yusuf_aka@mail.ru

34.           

Жұмагелді Индира Жанатбекқызы

Офис-менеджер

e-mail: aridni89@list.ru

35.