ҚазБСҚА сауалнамасы

Кто из 13 участниц будет обладателем титула: "Мисс симпатий online"?
 • Аширбаева Айдана
 • Толек Мадина
 • Мырзалы Дамира
 • Жанаманова Нурсулу
 • Нигай Виктория
 • Нуркадилова Нуриля
 • Утегенова Лаура
 • Адильхан Камила
 • Ким Виктория
 • Церибова Нарса
 • Аймаганбетова Айгуль
 • Алпысбаева Мадина
 • Изимгалиева Аружан

Голосовать результаты

Жаңалықтар

23

Там

2019 ТАМЫЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

толық >>

24

Мам

Біздің елімізде Жеңіс күні көп жылдар бойы ең әсерлі, ең жүрекке жылы тиетін және ең даңқты күн болып қала береді.

толық >>

Ғылыми-зерттеу жұмысы

ХБК, (ҚазБСҚА кампусы) негізінде

ЖБПФ ПОҚ қатысуымен ғылыми

семинарлар мен конференциялардың жоспары

2018-2019 оқу жылы

 

Тақырыптар атауы

Жоспарланған мерзім

1.              

Ғылыми семинар «Оңтайландыру әдісі. Генетикалық алгоритмдер»

17 қазан  2018ж.

2.              

Ғылыми семинар «ИКТ қалыптастыру –  «Компьютерлік графика» пәнін оқыту кезіндегі құзіреттілік»»

3.              

Ғылыми семинар «Ғылыми зерттеудегі әлеуметтік тәсілдер»

19 желтоқсан  2018ж.

4.              

Ғылыми семинар «Философиялық антропология: танымның даму болашағы»

5.              

Ғылыми  семинар «Мәнгілік ел: тарихи аспектілер»

6.              

Ғылыми семинар «Тәуелсіз Қазақстан тарихнамасында 1916 ж. көтерілісті бағалауға жаңаша көзқарас»

7.              

Ғылыми семинар «Экзистенциализм философиясы»

8.              

Ғылыми семинар «Саяси  элиталар және  саяси көшбасшы»

9.              

Оқушыларға арналған «Физика, математика и информатика» қалалық пәндік  олимпиадасы

15 ақпан 2019ж.

10.           

Жыл сайынғы студенттердің  ғылыми конференциясы «Студент және  ғылым: болашаққа көзқарас»

28 ақпан   2019 ж.

11.           

Ғылыми семинар «ҚР білім беру мазмұнының жаңаруы: трендтер, технологиялар, шешімдер»

13 наурыз 2019ж.

12.           

Ғылыми семинар «Толен Әбдіковтың шығармашылығы»

13.           

Ғылыми семинар «Тіл экологиясының кейбір мәселелері»

14.           

Гуманитарлық пәндер бойынша оқушыларға арналған жобалардың қалалық байқауы

15 наурыз 2019ж.

15.           

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Сәулет және құрылыстағы заманауи трендтер: энергиялық тиімділік, энергияны үнемдеу, BIM-технологиясын енгізу, қалалық орта мәселелері»

10-12 сәуір 2019 ж.  

16.           

Ғылыми семинар «Құрылыстағы Ньютон заңдары»

17 сәуір  2019ж

17.           

Ғылыми семинар «Құрылыстық есептерде соңғы элементтерді қолдану әдістері»

18.           

Жыл сайынғы студенттердің  ғылыми конференциясы «Студент және  ғылым: болашаққа көзқарас»

18-19 сәуір 2019 ж.

19.           

Пәндік байқаулар, көрмелер

Жыл бойы

 

 

 

 

Факультеттің ғылыми-зерттеу жұмысы

 

Факультет ҚР МЖМБС-на сәйкес жүзеге асырылып, оқу жоспарларымен бекітілген жоғары базалық білім беруде мамандықтар бойынша студенттерді даярлауды басшылыққа алатын ХБК-ның оқу-тәрбиелік және ғылыми құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

 Факультет оқу процесін мақсатты түрде ұйымдастырумен, оқытудың формаларын, әдістерін және құралдарын таңдаумен айналысады, білім алушыларға кәсіптік білім беру бағдарламаларын игеру үшін қажетті жағдай жасайды, білім беру мен ғылыми үдерістер бірлігімен қамтамасыз етеді, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысына жетекшілік етеді.

 

ЖБПФ-ның негізгі ғылыми бағыттары

 

- ЛИНГВИСТИКА, ТІЛДЕРДІ ДЕҢГЕЙЛІК ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫ, КӘСІБИ КОММУНИКАЦИЯНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ.

 

Ғылыми жетекшілер: ф.ғ.к., ассоц. проф. Гакрама К.М. , Жампеисова Ж.М.

 

ü  Мемлекеттік тіл – рухани жаңғыру тілі;

ü  Салғастырмалы лингвистика;

ü  Функциональды лингвистика;

ü  Терминология. 

ü  Тілдік білім беру саласында жаңа әдістер мен инновациялық технологияларды трансляциялау, тәжірибе алмасу.

- ҰЛТТЫҚ-МЕМЛЕКЕТТІК ЕГЕМЕНДІКТІ САҚТАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

 

Ғылыми жетекші: т.ғ.к., ассоц. проф. Сулейменова К.К.

 

ü  Қазақстанның тарихи мәдени және табиғи мұрасы, киелі әрі тарихи орындарға танымдық-зерттеу экспедициясын ұйымдастыру, «Елімнің шежірелі байлығы» өлкетану білімін жандандыру;

ü  Инновациялық технологияларды пайдалана отырып гуманитарлық пәндерді оқытудағы көптілділік мәселелері, қазіргі білім берудің (техниканың, психологияның, информатиканың) философиясы;

ü  Студенттердің ұлттық сәйкестілікті анықтауға және сақтауға бағдарлану негізіндегі саяси әлеуметтендіру және саяси мәдениет;

ü  Қоғамның әлеуметтік құрылымы әлеуметтануы;

ü  Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша білім жүйесін зерделеу;

ü  Дінтану.

- ӘРТҮРЛІ МАҚСАТТАҒЫ ҮЙ-ЖАЙЛАРДЫ ОҢТАЙЛЫ МИКРОКЛИМАТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

 

 Ғылыми жетекші: т.ғ.к., ассоц. проф. Аймагамбетова З.Т.

 

ü  Микроклиматты жақсартудың инновациялық тұжырымдамалары мен, энергия шығынын азайту технологиялары;

ü  Микроклимат көрсеткіштерін зерттеу;

ü  Жылуды сақтау және климаттан қорғау;

ü  Дыбыс оқшаулау және діріл әсерін оқшаулау;

ü  Жарық ресурстарын тиімді пайдалану;

ü  Энерготиімділік және экологиялық қауіпсіздік;

ü  Жаңғыртылатын энергия көздерін қолдану;

ü  Болашақтың қаласын жобалау.

 

- МАТЕМАТИКА МЕН АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ҚОЛДАНБАЛЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Ғылыми жетекшілер:  ассоц. проф. Сыдыкова Д.К., Курманкожаева А.А.

 

ü  Математиканың қолданбалы мәселелері;

ü  Технологиялық үдерістердіңматематикалық компьютерлік үлгілеу;

ü  инженерлік міндеттерді шешу үшін (нақты салалардағы) компьютерлік бағдарламалық өнімдер мен кешендерді қолдану;

ü  АКТ-ны қолданудың инновациялық тәсілдері. ақпараттық қолдаудың жаңа мультимедиялық алаңдарын құру;

ü  ВІМ технологияларын енгізу. 

- СПОРТТЫҚ-САУЫҚТЫРУ ӘДІСТЕМЕЛЕРІН ЖЕТІЛДІРУ

 

Ғылыми жетекші:  КСРО СШ, ассоц. проф.. Югай И.В.

 

ü  ҚазБСҚА студенттерінің дене дайындығы;

ü  Студенттердің дене қасиеттерін дамытуға дене дайындығының әсері;

ü  Спорттық-сауықтыру әдістемелерін жетілдіру;

ü  «Бодифлекс» озық әдістемесін қолдану;

ü  «Калланетик» және «Окси-сайс» озық оттегі әдістемесі.

 

 

«Ғылым мен білімнің қазіргі заманғы концепциялары»

xалықаралық ғылыми-әдістемелік конференцияcы

 2018 жылдың 15 ақпанында Халықаралық білім беру корпорациясы («Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы» кампусы) жалпы білім беру пәндері факультеті базасында (ЖБПФ) халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясы өткізілді, сонымен бірге «Рухани жаңғыру» жобалық кеңсесі ашылды. 

Конференция жұмысы келесі секциялар бойынша ұйымдастырылды:

·  Ғылыми зерттеулердің өзекті мәселелері;

·  Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар мен тіл білімінің қазіргі заманғы интеграциясы;

·  «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асырудың өзекті мәселелері;

·  Білім беру және оқу үдерісін ұйымдастыру жүйесіндегі инновациялар;

·  Дене шынықтыру және спорт.

 

Конференцияға Қазақстанның, Қырғызстанның, Ресейдің және басқа да елдердің университеттерінің, жобалау ұйымдарының өкілдері, қоғамдық ұйымдар мен Алматыдағы жастар саясаты жөніндегі комитет өкілдері қатысты.

    

Факультет – ХБК-ның оқу-тәрбиелік және ғылыми құрылымдық бөлімшесі, ҚР МЖМБС-на және бекітілген оқу жоспарларына сәйкес жүзеге асырылатын жоғары базалық білім беру мамандықтары бойынша студенттерді даярлайды.

        Факультетте жеке жоспарларына сәйкес профессор-оқытушылар құрамы негізгі жұмыс уақытында орындайтын оқу-әдістемелік жұмыстар атқарылады.

      Факультетте корпорациядағы барлық мамандықтардың студенттері мен магистранттарын жалпы білім беру пәндері бойынша дайындауды жүзеге асырады.

     Факультет оқу үдерісін мақсатты ұйымдастырумен, оқыту түрлерін, әдістерін және құралдарын іріктеумен айналысады, қажетті жағдай жасайды білім алушыларға игеру үшін кәсіптік білім беру бағдарламаларының, отбасылы, студенттердің рухани-адамгершілік тұрғыдан дамытады, олардың дербестігі, шығармашылық қабілетін қамтамасыз етеді, бірлік оқу және ғылыми процестер. Жүзеге асырылады басшылығы студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысымен.

• Факультеті өз қызметін ҚР заңнамасына, нормативтік актілеріне, ҚР БҒМ, ХОК Жарғысы және осы жоспарда.