СӘУЛЕТ ФАКУЛЬТЕТІНІҢ ПРОФЕССОРЛЫҚ – ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫ

ҚазБСҚА сауалнамасы

Сізге ҚазБСҚА- да оқыған ұнайды ма?
  • Мен бұл жерде оқымаймын
  • Екі ойлы болып тұрмын
  • Жоқ=(
  • Ия!!!

Голосовать результаты

Негізгі бет → Сәулет факультеті → Профессорлық – оқытушылар құрамы

СӘУЛЕТ ФАКУЛЬТЕТІНІҢ ПРОФЕССОРЛЫҚ – ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫ

 

Аты-жөні

Т.А.Ә.

Лауазымы, дәрежесі,  эл.пошта, сайты

Фото

Исходжанова Галина Рашетовна

 

СФ деканы, сәулет кандидатыакадемиялық профессор,

galina_rash_2015@mail.ru galina_rash_2015@mail.ru

Абдрасилова Гульнара Сейдахметовна

 

 

 сәулет докторы, академиялық профессор, 

g.abdrassilova@mail.rug.abdrassilova@kazgasa.kz

Глаудинов Бекримжан Абакович

 

 

 сәулет докторы, академиялық профессор, 

glaydinov@yandex.rub.glaydinov@kazgasa.kz

Козбагарова Нина Жошевна

 

 

 сәулет докторы,  академиялық профессор,

gjochi@mail.run.kozbagarova@kazgasa.kz

Глаудинова Михрибану Бекримжановна

 

 

 сәулет докторы,  ассоциациялаған профессор,

m.glaydinova@kazgasa.kz,

Садвокасова Гаухар Касеновна

 

 

 

 сәулет кандидаты, ассоциациялаған профессор,

sadvokasova@mail.ru, g.sadvokasova@kazgasa.kz

Космериди Спиридон Георгиевич

 

сәулет докторыассоциациялаған профессор

Байтенов Эскандер Муслимович

 

сәулет докторы, ассоциациялаған профессор,

baitenov@mail.ru, e.baitenov@kazgasa.kz,

Галимжанова Асия Саидовна

 

 

өнертану ғылымдарының докторы, ассоциациялаған профессор,

agalimzhanova@gmail.com

Самойлов Константин Иванович

 

 

 

сәулет докторы, ассоциациялаған профессор,

samcohiv@mail.com, k.samoilov@kazgasa.kz

Избасар Маян Рахимжановна

 

құрметті профессор,

mayan1936@mail.ru

 

Мухамедшакирова Шара Абзаловна

 

 техникалық ғылымдар кандидаты, ассоциациялаған профессор,

lazzat-94@mail.rush.muhamed@kazgasa.kz

Туякаева Айнагуль Кайырбаевна

 

 

СФ деканының ОҒӘЖ бойынша орынбасары

сәулет кандидаты, ассоциациялаған профессор,

ainagul@yandex.rua.tykaeva@kazgasa.kz

Амандықова Дина Абильмажиновна

 

сәулет кандидаты, ассоциациялаған профессор,

abilmazhin.dina@mail.ru

Еспенбет Ахметжан Сарсембекович

 

 

сәулет кандидаты, ассоциациялаған профессор,,

ahmet-51@mail.rua.espenbet@kazgasa.kz

Есенов Хвайдолла Иванович

 

кандидат архитектуры, ассоциированный профессор

esenov1955@mail.ru

Исабаев Галым Абдыкаимович

 

сәулет кандидаты, ассоциациялаған профессор,

proekt-ss@mail.ru

Шапрова Гульнара Габидуловна

 

 

педагогика ғылымдарының кандидаты, ассоциациялаған профессор,

proekt-ss@mail.ru

Койшанбаев Нурлан Муратович

ассоциациялаған профессор ассистенті,

n.koishanbaev@kazgasa.kz

 

Жумартова Камиля Габдуловна

 

 профессор ассистенті,

k.zhumartova@kazgasa.kz

Атагулова Раушан Амангельдиевна

 

 

 профессор ассистенті,

 tleuzhanovar@mail.ru

 

Брылова Лариса Станиславовна

 

 

 профессор ассистенті,

larisa-brulova@mail.rul.brulova@kazgasa.kz

Гвоздикова Татьяна Анатольевна

 

 

 профессор ассистенті,

t.gvozdikova@kazgasa.kz

 

   

Журкабаева Атлана Бисен-Алиевна 

 профессор ассистенті,

atlana49@mail.rua.zhurkabaeva@kazgasa.kz

Жубанова Айнур Калыбековна 

 профессор ассистенті,

ainurzhubanova@gmail.com

Князева Ольга Александровна 

 профессор ассистенті,

knyazeva_lelya@mail.ru

Мантариди Ольга Васильевна

 

 профессор ассистенті,

mantaridi@mail.ruo.mantaridi@kazgasa.kz

Онищенко Юлия Владимировна 

профессор ассистенті,

onishenko_julia@mail.ru

Приемец Оксана Николаевна 

профессор ассистенті,

priemetsoksana@mail.ruo.priemets@kazgasa.kz 

 

 

 

 

Рысбеков Серик Сыздыкович

 

 

 профессор ассистенті,

rysbekov-serik@mail.rus.rysbekov@kazgasa.kz

 

 

Сакежан Аскарбек Канатбекович

 профессор ассистенті,

 

Цейтлина Наталья Аркадьевна

 

 

 профессор ассистенті,

n.ceitlina@kazgasa.kz

Срайл Меруерт Аш

 

 

 профессор ассистенті,

mika_titok@inbox.ru