ҚазБСҚА сауалнамасы

Сіз ҚазБСҚА туралы қайдан білдініз?
  • Басқа
  • Достарымнан
  • Интернет
  • Газеттерден/журналдардан

Голосовать результаты

    Меню

Негізгі бет →  → Профессорлық-оқытушылар құрамы

ППС - ФОГП

ЖГДФ Профессорлық-оқытушылар құрамы

Аты-жөні

Лауазымы, дәрежесі,  эл.почта, сайты

Фото

Кабилова

Раушан Хамидовна

ЖҒДФ деканы міндетін атқарушы, ассоциацияланған профессор,

философия ғылымдарының кандидаты

 

 

Абилова

Батжамал Айкеновна

 

 

ассоциацияланған профессор,

филология  ғылымдарының кандидаты

 

Сейдуллаева

Гульжан Абуталиповна

 

колледж директоры,

ассоциацияланған профессор,

филология  ғылымдарының кандидаты

G.A.Seidullaeva@mail.ru

 

Богенбаева

Асем Кабиденовна

ассоциацияланған профессор,

тарих ғылымдарының кандидаты a.bogenbaeva@kazgasa.kz

 

Джаныкулова

Сауле Калиевна

 

ассоциацияланған профессор,

философия ғылымдарының кандидаты

s.dzhanykulova@ kazgasa.kz

Жампейсова

Жанар Муратбековна

 

ассоциацияланған профессор,

филология  ғылымдарының кандидаты zh.zhampeisova@kazgasa.kz

 

Нурмахова

Жамиля Кдырбаевна

 

 ассоциацияланған профессор,

филология  ғылымдарының кандидаты zh.nurmahova@kazgasa.kz

Ташимбай

Салтанат Куатбеккызы

 

ассоциацияланған профессор,

филология  ғылымдарының кандидаты s.tashimbai@kazgasa.kz

Гакрама

Каламкас Муратовна

 

 ассоциацияланған профессор,

филология  ғылымдарының кандидаты gakrama@mail.ru

Сулейменова

Кымбат Касымовна

декан орынбасары, 

ассоциацияланған профессор,

тарих ғылымдарының кандидаты

kimbat_kasimovna@mail.ru 

 

Масанов

Ерик Жоланович

 

 

ассоциацияланған профессор,

философия ғылымдарының PhD докторы

massanovezh@mail.ru

 

Акшалова

Бахытгуль Надирбековна

ассоциацияланған профессор,

филология  ғылымдарының кандидаты bakhyt.nadir@mail.ru

Нагиятова

Ляззат Бермахановна

ассоциацияланған профессор,

филология  ғылымдарының кандидаты

lizat_nur@mail.ru

Минаева

Айслу Жулдузгалиевна

профессор ассистенті

a.minayeva@ kazgasa.kz

Карыбаева

Гульмира Аканкажиновна

 

профессор ассистенті

g.karybayeva@kazgasa.kz 

Мангазина

Жанель Раульевна

 

 профессор ассистенті zh.mangazina@kazgasa.kz

 

Карыбаева

Адина Сеилгазиевна

 

председатель МС,

профессор ассистенті

adina-karyb@mail.ru

Нургалиева

Ардак Жаксылыковна

 

профессор ассистенті

a.nurgaliyeva@kazgasa.kz

Молдабаева

Магира Китобаевна

 

профессор ассистенті m.moldabayeva@kazgasa.kz

Тугельбаева  

Асель  Нургабыловна

профессор ассистенті Assel.Tugelbayeva@mail.ru

 

Нусипалиев

Нуржан Серикович

 

профессор ассистенті

n.nusipaliev @kazgasa.kz

Абильчанова 

Жибек Кенжехановна

профессор ассистенті

zhibka_91@mail.ru

Борибай

Бибигуль Илипбековна

профессор ассистенті

b.boribay@kazgasa.kz

Садыканова

Сериккан Ханбековна

 

профессор ассистенті s.sadykanova@kazgasa.kz

Омарбеков  

Ырысбек Курбанбекович

 

профессор ассистенті

Rusbek_1492@mail.ru

Нукеева

Акмарал Маханбетовна

профессор ассистенті

nukeeva1980@mail.ru

 

Беркімбаева Сәуле Кенжебековна

профессор ассистенті,

педагогика ғылымының кандидаты

 

saule-berkimbaeva@mail.ru

 

Жакупова Алия Омиржановна

профессор ассистенті

 

alia_zhakip@mail.ru

 

Қасымова Лейла Нұрғазықызы

           ассоциацияланған профессор

                      cоциология ғылымдарының кандидаты          

 

              leila67@mail.ru

Кушербаева Алия Батырбекқызы

                        профессор ассистенті                                        

nukeeva1980@mail.ru                

Мейрманов Аманжол Досжанович

профессор ассистенті

 

amanjol67@mail.ru

Нусипова Арайлым Умарходжаевна

факультет әдістемелік кеңесінің төрағасы,

профессор ассистенті

 

arai.nussipova@gmail.com

Толынбекова Галима Амангельдиевна

педагогикалық ғылымдар магистры,

профессор ассистенті

 

tolynbekova-gali@mail.ru